Những con số ấn tượng

Chúng tôi tự hào vì đã đạt được những thành tựu tốt đẹp , trong đó phải kể đến:

 

5000+  480+  96%
Học viên tham gia Học viên  Hài lòng với khóa học
TRẦN MINH THU

TRẦN MINH THU

PMU Master
THUỶ JOLIE

THUỶ JOLIE

PMU Master
HUONG NGUYEN

HUONG NGUYEN

PMU Master
HÀ LINH VŨ

HÀ LINH VŨ

PMU Master
PHAN THANH THẢO

PHAN THANH THẢO

PMU Master
ANTHONYE ANGELILLO

ANTHONYE ANGELILLO

PMU Master
ANNA MAGISTRA

ANNA MAGISTRA

PMU Master
ANNIE HO

ANNIE HO

PMU Master
JOLIE NGUYỄN

JOLIE NGUYỄN

NAIL Master
RUBIA ÁI XUÂN

RUBIA ÁI XUÂN

PMU Master
KIỀU MY NGUYỄN

KIỀU MY NGUYỄN

PMU Master
HOA QUỲNH TRƯƠNG

HOA QUỲNH TRƯƠNG

PMU Master
MICA NGUYỄN

MICA NGUYỄN

PMU Master
LINH THÚY DIỄM

LINH THÚY DIỄM

PMU Master
TUYỀN NGUYỄN

TUYỀN NGUYỄN

PMU Master
THÙY DƯƠNG LAUBER

THÙY DƯƠNG LAUBER

PMU Master
VÂN LIBRA

VÂN LIBRA

PMU Master
TRANG THÀNH

TRANG THÀNH

PMU Master
PHƯƠNG NHI

PHƯƠNG NHI

PMU Master
TUYẾT DƯƠNG

TUYẾT DƯƠNG

PMU Master
HỮU CƠ NGUYỄN

HỮU CƠ NGUYỄN

PMU Master
VIVIAN NGUYỄN

VIVIAN NGUYỄN

Visual MKT Expert
DƯƠNG VÂN NGA

DƯƠNG VÂN NGA

PMU Master
TRANG CARA

TRANG CARA

DIRECTOR
Đạo diễn - Giảng viên
TRẦN HUỲNH HỒNG PHÚC

TRẦN HUỲNH HỒNG PHÚC

Chuyên gia CHỐT SALE
Tác giả sách BÁN HÀNG CẢM XÚC
NGUYỄN TẤT KIỂM

NGUYỄN TẤT KIỂM

CHUYÊN GIA ĐÀO TẠO MKT
MENTOR FOR BOSS
LƯU LAN ANH

LƯU LAN ANH

Chuyên gia MKT FB NGHÌN ĐƠN
KIẾN TRẦN

KIẾN TRẦN

NAIL Master

MỘT SỐ HÌNH ẢNH & VIDEO CỦA HỌC VIÊN

MASTER CẨM LIÊN NGUYỄN

MASTER CẨM LIÊN NGUYỄN